Sağlık Sigortaları
Nakliyat Sigortaları
İnşaat All Sigortaları
Sorumluluk Sigortaları
Araç Sigortaları
Tekne ve Gemi Sigortaları

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası, özellikle kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kullanılır. Bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına alternatif yaratır, bu şekilde kredi limitlerinin başka alanlarda kullanılmasını sağlar.

Devlet Destekli Alacak Sigortası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alıyor. Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanıyor.Bina Tamamlama Sigortası Binaların tamamlanamaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önlemek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve ülke ekonomisine yeni gayrinakdi kaynak sağlamak açısından önemli bir fonksiyona sahiptir.

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası

Lisanslı Depoculuk Kefalet Sigortası, lisanslı depo işleticilerinin vermek zorunda olduğu zorunlu teminatlar içinde yeralan bir finansal enstrümandır. Ticaret Bakanlığı'nın 5 Aralık 2017 de mevzuata dahil ettiği Lisanslı Depoculuk Kefalet Senedi, Finansal Sigortaların uzmanı Quick Sigorta tarafından lisanslı depo işleticilerine sunulmakta ve büyük kolaylık sağlamaktadır.

Fatura Koruma Sigortası

Tüketiciye satış yapan firmalara, müşterilerinin borçlarını ödeyememe durumlarında poliçede belirtilen teminatlar dahilinde kalan alışveriş tutarlarının ödenmesine karşı güvence sağlanmaktadır.Sigorta Eksperleri Bilirkişiler Mesleki Sorumluluk Sigortası Herhangi bir ihmalkar fiil, hata veya ihmalin doğrudan sonucu olarak, poliçede belirtilen süre zarfında ilk olarak kendisine karşı yapılmış olan talep veya talepleri mesleki mesuliyet genel şartlarınca karşılar.

Çözüm Ortaklarımız

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İletişim bilgilerinizi bize bırakınız biz size ulaşalım.

BİZE ULAŞIN