Havacılık Sigortaları
Mühendislik Sigortaları
Genel Sorumluluk ve Kaza Sigortaları
Zorunlu Sigortalar
Tekne ve Nakliyat Sigortaları
Mal Varlığı ve Sabit Kıymet
Çalışan Hakları

Emtea Nakliyat Sigortası

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Kıymet Nakliyat Sigortası

Altın benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alınmaktadır.

Depocu Sorumluluk

Sigortalının depolarında gerçekleştireceği depolama faaliyetlerinden dolayı, Sigortalının muhafaza, ve kontrolüne bırakılan üçüncü şahıs emtealarında; depo içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma sırasında oluşabilecek fiziksel hasar dolayısıyla depocuya yüklenebilecek sorumlulukları teminat altına alınır.

Tekne Gövde ve Makine Sigortası

Teknenin gövde, makine ve ekipmanlarını sefer esnasında, limanda, demirde iken veya tamir ve bakım esnasında meydana gelebilecek karaya oturma, batma, çarpışma gibi risklere karşı teminat altına alır. Ayrıca İnfilak, Yangın, ağır hava şartları, Kargonun yükleme ve boşaltılması da bu poliçenin teminatı dahilinde sunulmaktadır.

Tekne İnşaat Sigortası:

Tekne inşaatı ya da tadilatı sırasında meydana gelebilecek öngörülemeyen durumlar bu sigorta türü ile teminat altına alınır.

Yat Sigortası

Ticari veya özel amaçlı gezinti tekneleri, karada, denizde veya çekek yerinde meydana gelebilecek risklere karşı sigortalanır.Başlıca riskler;batma ,karaya oturma,çatışma,hırsızlık,yangın,yıldırım,enkaz kaldırma masrafları vb.

Gemi Tamircileri Sorumluluk Sigortası

Sigortalının kontrolünde olan ve üzerinde tamir yapılan gemide ya da bu gemilerde bulunan ya da tahliye edilmiş yük veya ekipmana gelebilecek zarar ve ziyan, yine tamir işleri sırasında meydana gelen ve tamir işlerinden kaynaklanan üçüncü şahıs mali zarar ve ziyanı kapsar. Gemi tamircisine emanet, muhafaza ya da kontrolü altında bulunan gemi ya da deniz araçlarının liman sınırları dahilinde tamir/bakım/onarım operasyonu sırasında yer değiştirmeler ve 100 mile kadar deneme seferleri de teminata dahil edilmiştir.

Marina İşletenleri Sorumluluk Sigortası

Eğer bir marina işletiyorsanız bakımınız altında  olan tekneler için, - Kontrol ve gözetiminiz altında gerçekleştirilen onarım ve revizyon işlemleri, depolama faaliyetleri, kızağa alma, bir boşluğa veya şamandıraya bağlama, sudan çıkarma veya suya indirme veya yakıt ikmali esnasında ve sizin bakım, gözetim ve kontrolünüz altında bulunmakta olan deniz aracında meydana gelebilecek zarar veya ziyan  - Sigortacı tarafından belirlenmiş limitlerle sınırlı olması kaydıyla teknelerin taşınması  - Üçüncü kişi mülkler - Üçüncü şahıs ölüm veya fiziksel yaralanmaları  - Otopark yükümlülüğü  - Tesis riskleri  - Kiracının yükümlülükleri

Çözüm Ortaklarımız

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İletişim bilgilerinizi bize bırakınız biz size ulaşalım.

BİZE ULAŞIN