Sağlık Sigortaları
Nakliyat Sigortaları
İnşaat All Sigortaları
Sorumluluk Sigortaları
Araç Sigortaları
Tekne ve Gemi Sigortaları

Tehlikeli Maddeler ve Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk

Molalarda dahil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat altına alır.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir.

Zorunlu Deprem Sigortası(DASK):

Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı ‘Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri’ çerçevesinde hukuki sorumluluğu tazmin eder.

Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller kapsamın dışındadır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam edilen kişilerin görevlerini yerine getirirken üçüncü kişilere verebilecekleri zararları tazmin eder.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Mesleğini ifa eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleklerini yerine getirirken verebileceği zararlar teminat altına alınır.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Likit Petrol Gazı(LPG) tüpleyen firmalar; ürünlerinin tüketiciye gönderimi aşamasında infilak, gaz kaçırma, yangın çıkması gibi nedenlerle ortaya çıkan bedeni ve maddi zararlara ilişkin sorumluluklarını poliçe şartlarıyla tazmin hakkına sahip olurlar.

Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalının veya yakınlarının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya kalıcı sakatlığı söz konusu olduğunda, belirtilen limitler doğrultusunda menfaatdarlara veya kanuni hak sahiplerine tazminat ödemesi sağlayan poliçe türüdür.

Çözüm Ortaklarımız

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

İletişim bilgilerinizi bize bırakınız biz size ulaşalım.

BİZE ULAŞIN